ಕಿರು- ಕವಿತೆಗಳು

ಜಾಡಮಾಲಿ

ಮುರಿದು ಮೂಲೆಗುಂಪಾದ
ನನ್ನ ಕಳೆದಿರುಳ ಕನಸುಗಳ
ಕಸಗುಡಿಸಿ ಹಾಕಲು
ಉದ್ದುದ್ದ ಕಿರಣಗಳ
ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು
ಮೊದಲ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಜಾಡಮಾಲಿ
ಸೂರ್ಯ

ಮಾಯಾ

ಹೆಂಡ ಕುಡಿದ
ಮಂಗನ ಮಂಗತ್ವ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಂಡ
ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ
ಮಾಯವಾಗುವುದೇಕೆ ?

ಡಿ ಎನ್ ಸುರೇಶ್

ಹವ್ಯಾಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *