ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿ – Pangolin

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ನಶಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನೋಡಿದವರೆ ಬಹಳ ವಿರಳ, ಮಾನವನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಚಿಪ್ಪು ,ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮೋತ್ತೇಜಕ ಗುಣಗಳು ಇವೆ ಹಾಗು ಕೆಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಔಷದಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿವೆ. ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗಾಗಿಯೇ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು.ಹಾರೆ ಗುದ್ದಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಅನುಭವಿ ಬೇಟೆಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಮಾಡದೆ, ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮಾಂಸ ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು..

ಎಲ್ಲಾಚಿಪ್ಪುಹಂದಿಗಳು Pholidota ಗಣದ Manidae ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಂಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ಹಳೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹು ಪುರಾತನ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.ಇವುಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲ ಹಾಗು ನಾಲಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಕಿವಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಗೊಲಿನ್ ಎನ್ನುವರು, ಮಲಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಂಗ-ಗೋಲಿಂಗ ಎಂದರೆ ಗುಂಡಾಗಿ ಉರುಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿಗಳು ಎರಡು ಖಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ..

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳೆಂದರೆ:

ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಂಗೊಲಿನ್ – Indian pangolin
ಚೈನೀಸ್ ಪಾಂಗೊಲಿನ್ – Chinese pangolin
ಸುಂಡ ಪಾಂಗೊಲಿನ್ – Sunda pangolin
ಫಿಲಿಪೈನ್ ಪಾಂಗೊಲಿನ್ – Philippine pangolin
ವೈಟ್ – ಬೆಲ್ಲಿಡ್ ಪಾಂಗೊಲಿನ್ – White-bellied pangolin
ಬ್ಲಾಕ್ – ಬೆಲ್ಲಿಡ್ ಪಾಂಗೊಲಿನ್ – Black-bellied pangolin
ಜಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಂಗೊಲಿನ್ – Joint ground pangolin
ಕೇಪ್ ಪಾಂಗೊಲಿನ್ – Cape pangolin

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಅಪಾಯದಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೆಲ ಪ್ರಬೇದಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ.

Black-bellied pangolin ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, Joint ground pangolin ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.

🔸 ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಂಗೋಲಿನ್ ಹಾಗು ಚೈನೀಸ್ ಪೆಂಗೋಲಿನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಬೇದಗಳಿವೆ.

🔸 ಇಂಡಿಯನ್ ಪೆಂಗೋಲಿನ್ ಮೈಮೇಲಿನ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಸಾಲು 10-13

🔸ಚೈನೀಸ್ ಪೆಂಗೋಲಿನ್ 15-18 ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಸಾಲು ಹೊಂದಿವೆ.

🔸 ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಶಾಚರಿಗಳು ಇವುಗಳ ಆಹಾರ ಗೆದ್ದಲು, ಇರುವೆ ಹಾಗು ಕೆಲ ಹುಳುಗಳು

🔸 ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗು ಆಳವಾದ ಬಿಲಗಳನ್ನು ಕೊರೆವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದು ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. 6-10 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬಿಲ ಕೊರೆಯಬಲ್ಲವು

🔸 ಇವು ಕೊರೆದ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ,ನರಿಗಳು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ, ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಕೆಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

🔸 ಮರಿ ಹಾಕುವ ಇವು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತವೆ.ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಮರಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.

🔸 ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿಗಳು ಮರವನ್ನ ಏರುತ್ತವೆ, ಮರದ ಮೇಲಿನ ಇರುವೆ ಗೂಡನ್ನು ಒಡೆದು ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

🔸 ಮುಂದಿನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಲು ಹುತ್ತಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬಲ್ಲದು, ಭಯಗೊಂಡಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಲ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲದು.

🔸 ತನ್ನ ಉದ್ದವಾದ ಅಂಟಿ ನಿಂತಿರುವ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಇರುವೆಗಳು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವೆ ಗೆದ್ದಲುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ನುಂಗುತ್ತದೆ.

🔸ವಾಸನಾ ಶಕ್ತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ , ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದ

🔸 ಬಾಲದ ಕೆಳಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆ ದ್ರವ ಒಸರುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿವೆ.

🔸 ದೂರ ನೋಡುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

🔸 ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಹಾಗು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬಾ ವಿರಳ,ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವು ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ವಿನಾಶದಂಚು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.

🔸 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂರನೆ ಶನಿವಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪೆಂಗೊಲಿನ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅನುಭವ ಇರುವವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲಗಳು ಹಾಗು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿಯ ಕೆಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಚಿಪ್ಪುಹಂದಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಇಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿ ಆಗಾಗ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೇಗವಾಗಿ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಇದರ ಸಂತಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು.

ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ವಿಶ್ವ ಪೆಂಗೋಲಿನ್ ದಿವಸ, ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ…

ನಾಗರಾಜ್ ಬೆಳ್ಳೂರು
ನಿಸರ್ಗ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್

–ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂಕುಲವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮಾನವನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ–

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *