ನಂಬು ನನ್ನನು ರಾಮನೆ

ನಂಬು ನನ್ನನು ರಾಮನೆ

ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಜಪಿಸುತ
ಹನುಮನಾ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರುವೆನು
ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾಫಲವನು
ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಿಡದೆ ತರುವೆನು
ನಂಬು ನನ್ನನು ರಾಮನೆ,,,
ಕೌಸಲ್ಯೆ ಮುದ್ದಿನ ಕಂದನೆ.!!೧!!

ಜಾನಕಿರಾಮ ಎಂದು ಕೂಗುತ
ಜಟಾಯು ಪಕ್ಷಿಯನು ಕರೆಯುವೆ
ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ
ಶಬರಿಯಂತೆ ನಾನು ಕಾಯುವೆ
ನಂಬು ನನ್ನನು ರಾಮನೆ,,
ಸೀತೆಯನು ವರಿಸಿದ ಚಂದ್ರನೆ.!!೨!!

ನಿನ್ನಂತೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ
ನಿನ್ನ ಗುಣವೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎನ್ನುವೆ
ಎಕ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕುತ
ನಿನ್ನ ತನದಲಿ ನಾನು ಬಾಳುವೆ
ನಂಬು ನನ್ನನು ರಾಮನೆ,,
ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಭೀಮನೆ.!!೩!!

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಬರೆದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವ
ಓದಿ ತಿಳಿದು ಜಗಕೆ ಸಾರುವೆ
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವ
ಕಂಡು ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗುವೆ
ನಂಬು ನನ್ನನು ರಾಮನೆ,,,
ಬಿಡದೆ ಜಪಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೆ.!!೪!!

ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಾದ್

ಕುದೂರು ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ

Related post

2 Comments

  • I loved even more than you will get done right here. The overall look is nice, and the writing is stylish, but there’s something off about the way you write that makes me think that you should be careful what you say next. I will definitely be back again and again if you protect this hike.

  • You are truly an accomplished webmaster. The site loads in an astounding amount of time; it almost seems as though you’re accomplishing something special. Furthermore, the contents are flawless; you’ve done an outstanding job with this.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *