ಸೋತ ಸಮರಗಳ ಹಿಂದೆ

ಸಿಕಂದರನಿಗೊಂದು
ಭಾರತ ವರ್ಷ
ಕೌರವನಿಗೊಂದು
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ
ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ನಿಗೊಂದು
ವಾಟರ್ಲು ಇದ್ದಂತೆ
ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ
ಒಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ
ಸೋತು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು
ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು
ಅಷ್ಟೇ!

ಡಿ. ಎನ್. ಸುರೇಶ್

ಹವ್ಯಾಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು

Related post

1 Comment

  • Very good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *