ಹನಿಗವನಗಳು

Macro shot: Wet dandelion head with raindrops or dew drops;

ನಿಯತ್ತು

ಕೇವಲ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಕಂಡಾಗ
ಬೊಗಳುವುದು
ನಾಯಿ.
ಪರಿಚಿತರ ಬಗೆಗೆ
ಬೈಯುವುದು
ಬಾಯಿ.

ಬಾಲಕ

ಮದುವೆಯ ಮುನ್ನ ಅವ
ಬಾಲಕ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ
ಮಡದಿಯ ಹಿಂ-
ಬಾಲಕ.

ಅಪ್ಪ

ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ
ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ
ಕೈ.
ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರಳಿಗೆ
ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಈ
ಟೈ.

ಶ್ರೀಧರ ಕಾಡ್ಲೂರು

Related post