ಜಗದ ವಾಸ್ತವ

ಜಗದ ವಾಸ್ತವ

ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮಹಲುಗಳೇಕೆ ?
ಬಾಳಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲದಿರೆ!!

ನಿಶೆಯ ಸೊಬಗಿನ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಏತಕೆ ?
ಅದ ಸವಿಯುವ ಮನವಿಲ್ಲದಿರೆ!!

ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹದ ಗೊಂಚಲದೇತಕೆ ?
ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸಮಭಾವವಿಲ್ಲದಿರೆ!!

ಸುರಿವ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯದೇತಕೆ ?
ಸಮರಸದ ಬಾಳ್ವೆಗದು ಸೋಪಾನವಾಗದಿರೆ!!

ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವದೇತಕೆ ?
ಮನದ ಕಡು ಮೌನವರಿಯದಿರೆ!!

ಶಿಖರದಷ್ಟೆತ್ತರದ ಭರವಸೆಯ ನುಡಿಗಳೇತಕೆ ?
ಅದನೀಡೇರಿಸುವ ಸಡಗರವಿಲ್ಲದಿರೆ!!

ಮನವ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೂರೆಂಟೇತಕೆ ?
ಬಿಡದೇ ಹುಡುಕಿದರೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿರೆ!!

ಅಂತರ್ಮನದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಾಕು..
ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಪಥದತ್ತ ಬದುಕು ನಡೆದಿರೆ!!

ಸುಮನಾ ರಮಾನಂದ

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *