ಮೆರೆಯಲಿ ಕನ್ನಡತನ

ಮೆರೆಯಲಿ ಕನ್ನಡತನ

ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕನ್ನಡ,
ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ|
ನಮ್ಮ ನುಡಿಯೂ ಕನ್ನಡ
ನಮ್ಮ ಅಂಕೆಯೂ ಕನ್ನಡ||

ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು ಬರುತಿಹರು
ಕನ್ನಡವಾ ಕಲಿಯುತಿಹರು|
ಪರರಿಗೂ ಕನ್ನಡವ ಕಲಿಸುತಿಹರು
ಕನ್ನಡದೀ ವ್ಯವಹರಿಸುತಿಹರು||

ಎಲ್ಲರಲೂ ಮೆರೆಯುತಿರಲಿ,
ಕನ್ನಡತನ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರಲೀ|
ಕನ್ನಡದ ಸೌಗಂಧ ಸೂಸುತಿರಲೀ|
ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಘಮಘಮಿಸುತಲಿರಲೀ||

ದೇಗುಲಗಳಲೀ ಮಂತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರಲೀ!
ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲಿ ಕನ್ನಡವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲೀ|
ವಕೀಲರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲಿ
ನಾಗಶಯನ ಒಲಿಯವ ಆಗಲೀ||

ನಾಗರಾಜು.ಹ
ಬೆಂಗಳೂರು

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *